Label Toegankelijk Event

Ook personen met een beperking willen deelnemen aan evenementen maar zij botsen vaak op praktische ongemakken. Denk maar aan drempels en trappen, een onduidelijke signalisatie, een te drukke ingang, geen toegankelijk sanitair, enzoverder.  

Het label is bedoeld voor organisatoren die daar iets aan willen doen!  


Meerwaarde: 
 

 • Dankzij dit label toon je dat je toegankelijkheidinspanningen levert.  
 • Personen met een handicap zijn reeds vertrouwd met dit label en ook de buitenwereld ziet hierdoor dat je een toegankelijk evenement organiseert. 
 • Inter.events promoot evenementen die het Label Toegankelijk Event dragen via verschillende kanalen waaronder de Inter agenda toegankelijke events en Uit in Vlaanderen. Hierdoor bereik je dus meer bezoekers.  
 • Reik je als overheid subsidies uit aan evenementen of geef je andere ondersteuning en vind je toegankelijkheid belangrijk? Dan is het Label Toegankelijk Event een passend instrument daarvoor. 

Voorwaarden om het Label Toegankelijk Event te bekomen? 

Om het label te bekomen starten we steeds met een adviesgesprek, hierin stemmen we af welke inspanningen worden gedaan en geven we praktisch advies op maat van je evenement. 

 

Het is noodzakelijk om te voldoen aan de 4 basis toegankelijkheidsvoorwaarden.

 • Informeer je bezoekers over de toegankelijkheid, vooraf en ter plaatse. 

 • Maak je event vlot bereikbaar. Zorg voor genoeg voorbehouden parkeerplaatsen of een alternatief, dicht bij de ingang. 

 • Maak publiekslocaties toegankelijk en bruikbaar voor iedereen. Genoeg toegankelijk sanitair is heel belangrijk en ook een voorwaarde voor het label. 

 • Geef mensen met een beperking een evenwaardige beleving. Bijvoorbeeld met tolken Vlaamse Gebarentaal of een rolstoelpodium zodat iedereen alles even goed ziet. 

Zorg voor een logische toepassing van de voorwaarden. Voorzie bijvoorbeeld niet alleen een toegankelijk toilet, maar zorg er ook voor dat je bezoekers dat vlot bereiken, makkelijk vinden en duidelijk herkennen. 

 

Uiteraard hoef je niet te stoppen bij de basisvoorwaarden. Tijdens het adviesgsprek bespreken we ook wat je meer kan doen om je evenementen nóg toegankelijker te maken: 

 • Inzetten van toegankelijkheidsmaterialen. 
 • Ondersteuning van Inter bij de uitwerking, en op maat van je event. 
 • Inter-vrijwilligers inschakelen die instaan voor de opvolging van de toegankelijkheidsvoorzieningen en die de bezoekers met een beperking informeren, ondersteunen en assisteren. 

 

Zodra de afspraken zijn vastgelegd, ontvang je van ons het Label Toegankelijk Event. Ter controle komen we ter plaatse om het event te screenen. We gaan dan na of de gemaakte toegankelijkheidsafspraken zijn nageleefd. Indien blijkt dat het evenement in de praktijk niet beantwoordde aan de basisvoorwaarden (en dus niet toegankelijk was), dan kan dit evenement het jaar nadien niet in aanmerking komen voor het label.  

Je ontvangt na afloop van de screening een uitgebreid eindverslag.
  

Wil jij voor jouw evenement het Label Toegankelijk Event? 

Dien een aanvraag in en we maken graag met jou de nodige afspraken over hoe je hiervoor met ons kan samenwerken. 

Een aanvraag doe je minstens 6 weken voor de start van je evenement. 

Deze dienstverlening is niet kosteloos. Vraag ons naar een offerte op maat van jouw evenement.  

 

Wens je meer info? 

Bekijk de brochure Label Toegankelijk Event of mail naar .